Sectieraad

Het controlerend orgaan van de Sectie Snooker is de Sectieraad. Deze bestaat uit alle aanwezige leden en komt twee keer per jaar bij een.

De eerst volgende sectieraad is op 19 juni 2017 op het Bondsbureau van de KNBB te Nieuwegein.

Voor agenda en gedetailleerde informatie klik hier

 

Volg ons online